De geschiedenis van de e-sigaret

De geschiedenis van de e-sigaret
In 1963, in Amerika, was de eerste e-sigaret bedacht door Herbert A. Gilbert. Zijn idee was om een sigaret te hebben die rookloos was en geen tabak verbrandde maar papier. Helaas werd zijn idee niet de e-sigaret die wij kennen. Zijn timing was niet optimaal doordat hij midden in de hoogtijddagen zat van de tabaksindustrie. In de jaren 50 en 60 waren er over de hele wereld doctoren en tandartsen die aanraadde om te gaan roken. Ook waren er toen nog geen regels over het maken van reclame voor tabak. Om die reden was het niet vreemd om bijvoorbeeld een kind te zien roken op een reclameposter.

De e-sigaret zoals we hem nu kennen
Later in 2003 werd het patent aangevraagd voor de moderne e-sigaret zoals wij hem nu kennen. Hon Lik, een apotheker en uitvinder uit China, vroeg patent aan en een jaar later werd het door heel China verkocht. Hij was zelf gestopt met roken omdat zijn vader eraan was overleden door longkanker. Hij wou dat iedereen ging stoppen, zodat ze dat niet hoefden mee te maken. Echter begreep hij ook dat het stoppen niet zo makkelijk ging zonder alternatief. Hij bedacht een apparaat waarmee je, volgens die tijd, ook kon roken zonder schade op te lopen. Hon vergeleek zijn product met de digitale camera die het overnam van de analoge camera.


In de jaren 2000-2010 kreeg de e-sigaret zijn grootste populariteit. Er stond zelfs een hele subcultuur genaamd de vaping community. Sommige zagen het zelf als een hobby, er ontstonden grote online gemeenschappen en forums over vapen en modding van e-sigaretten. Omdat er nog weinig regels waren voor het maken van reclame voor vapen en e-sigaretten konden bedrijven nog volop reclame maken voor hun product. Door de subcultuur en vrijheid voor het maken van reclame werd de populariteit zo hoog dat er verschillende vape shops uit de grond schoten. Maar er onstonden ook grote vape meets en zelfs een vape festival genaamd Vapefest, dat in verschillende staten in Amerika werd gehouden. Vape werd in 2014 ook opgenomen in het woordenboek en verkozen tot woord van het jaar.

Moderne regels en wetgeving
In 2015 kwamen er steeds meer regels en wetten met betrekking tot e-sigaretten. Waardoor het niet meer verkocht kon worden aan minderjarigen, je er geen gebruik meer van kan maken op plekken waar je eerder al niet mocht roken en werd het verboden om reclame te maken voor e-sigaretten. Hier Nederland zijn momenteel strengere wetten, zoals een compleet rookverbod van e-sigaretten net zoals gewone sigaretten, doorgevoerd op één juli 2020. Daarbij komt nog dat er in 2020 een neutrale (oftewel een merkloze) verpakking moet komen voor e-sigaretten. En komt er een einde aan smaakjes e-sigaretten zoals bijvoorbeeld koffie, banaan, mojito of kersen smaak. Dit moet er voor gaan zorgen dat het gebruik van een e-sigaret minder aantrekkelijk wordt voor jongeren. Er komt nog geen algeheel verbod op de e-sigaret, omdat er nog een te grote groep is waarbij het echt niet lukt om te stoppen.